Planeerides mistahes üritust, tuleb läbi mõelda, mis kutsele kirja panna.
Siin väike spikker:

  • Mis üritusega on tegemist
  • Kes on kutsuja
  • Keda kutsutakse (kas ainult üks inimene või ka abikaasa/kaaslane, lapsed)
  • Sündmuse toimumise aeg: päev, kuupäev, kellaaeg
  • Sündmuse toimumise koht
  • Märkus riietuse kohta (vajadusel)
  • Mis ajaks, kellele ja kuidas teatada osavõtust (RSVP)
  • Vajadusel kirja panna lisainfo näiteks parkimise, jätkupeo jm sellise kohta