Et vältida soovimatuid muudatusi trüki käigus, soovitame trükioriginaaliks PDF/X-1a standardile vastavat PDF faili. Läbipaistvate kujundusobjektide puhul soovitame kasutada PDF/X-4 standardile vastavat faili.
Olulisemad asjad, mida pdf-i puhul tuleks jälgida:

  • värvid CMYK värviruumis
  • soovituslik piltide resolutsioon visiitkaartide, flaierite, kaartide jms puhul 200-300dpi, plakatite, roll-upide ja bännerite puhul 150dpi
  • kasutatud fondid on kaasatud faili
  • graafikafailides sisalduvad tekstid on kindlam teha Outline’na (curvideks tehtuna)
  • trükise kujundus e. puhas formaat asub täpselt lehekülje keskel
  • lõikevaru on igas servas võrdselt 3 mm
  • lõikemärke ega trükimärke ei ole lisatud
  • kõik ühte trükisesse minevad lehed asuvad ühes failis, on ühte pidi (kas kõik vertikaalselt või kõik horisontaalselt), on sama suurusega ja õiges järjekorras (vajadusel teeme laotuse ise)
  • enne meile saatmist on failid kontrollitud Adobe Acrobat Professional või Enfocus PitStop preflight-tarkvara abil
  • faili nimi on tellimusega kergesti seostatav, soovitav on faili nimes näidata kui palju lõikevaru on jäetud

Vihiku tegemisel on soovitav jälgida, et lehekülgede arv jaguks 4-ga.
Värvitoonide kontrollimiseks on võimalik tellida proovitrükis.
Kui trükise järeltöötlus eeldab voltimist, köitmist või stantsimist, saatke võimalusel failiga kaasa ka makett, mis välistab võimalikud arusaamatused.