Grano tootis ja paigaldas Tammsaare pargis korraldatud näituse

Maailma suurtes metropolides on linnaaiandus selgelt tõusev trend. Aiandusest huvitatud linlased võtavad üha rohkem kasutusele vabu linnamaid, et luua ja hooldada ühiselt rohelist keskkonda. See on huvilistele nii paigaks kus omavahel suhelda kui ka aktiivselt aiandusega tegelemist harrastada. Häid näiteid on siitsamast võtta – vt: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Kogukonnaaiad-3

Kui laiemalt vaadata, siis kogukonnaaedades kaasalööjad on enesele leidnud trendika harrastuse, kuid samas kasvab nende toel läbiviidavate ürituste raames keskkonnateadlikkus ja roheline mõttelaad.

Järgmisel aastal saavad esimesed Tallinna kogukonnaaiad, mida on nimetatud ka geriljaaianduseks, juba 10 aastasteks.
Vt lisaks: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Soodav-linn-naitus

Sel suvel korraldas Tallinn linnarahvale Tammsaare pargis näituse, kus möödujatele tutvustati juba toimivaid kogukonnaaedu ja nendes tegutsevaid väga erineva vanuse ja taustaga tallinlasi, kelle kõigil oli midagi olulist ja teemakohast öelda.

Grano osales Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti korraldatud projektis näituse ekspositsiooni tootmisel ja paigaldamisel. Üritasime välistingimustes toimunud näituse materjalide valikul jälgida, et võimalikult suur osa sellest oleks hiljem taaskasutatav.

Plakatite kandvaks osaks kasutasime 3 mm komposiitplaati. Plakatitest väiksemad olid 1,05 x 1,7 m ja suurimad 1,4 x 2,4 m. Näituse materjalid trükkisime lateksprinteriga kleebisele, mis omakorda sai kaetud mati laminaadiga. Ekspositsiooni paigaldasime oma jõududega