Lõikevaru e. bleed

Kui trükistel ulatuvad objektid või taust servani, tuleb kujundamisel lisada trükise puhtale lõppformaadile igasse külge 3 mm lõikevaru. A4 trükise mõõt on 210 x 297 mm, sama formaadi lõikevaruga faili mõõdud on 216 x 303 mm. Lõikevaru on vajalik selleks, et trükiseid oleks võimalik korrektselt välja lõigata.
Trükifailid palume saata pdf faili formaadis.

Lõikevaru peab olema sümmeetriline ja kujundus peab paiknema lehekülje keskel. Lõikemärke lisada pole vaja, pildil on need näidatud illustreerimaks lõikevaru piire.

Tekstid ja muud kriitilised kujunduselemendid peavad asuma vähemalt 3 mm kaugusel lehekülje servadest. Kui oluline info või objektid asuvad lõikeservale liiga lähedal, ei ole võimalik tagada nende korrektsust lõikamise, voltimise või köitmise protsesside käigus.

Lõikevaruga kujundusfail

Kujundus jätkub üle faili ääre – see tagab valmis tootel ilusad servad

Lõikevaruta kujundusfail

Kujundus lõpeb faili ääres ning tänu võimalikule kergele nihkele trükise järeltöötluses võib lõikeserv jääda valge